Radek Byrtus

Diplomová práce

Vizualizační systémy pro zpracování a analýzu dat z IQRF MESH sítí

Visualization Systems for Processing and Analyzing Data from IQRF MESH Networks
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vizualizačními systémy pro vizualizování, zpracování a analýzu naměřených dat z IQRF MESH sítí. Stěžejní bod práce tedy je zpracování pilotního projektu na vybrané vizualizační platformě zahrnující aplikaci různých statistických, analytických i predikčních metod nad vizualizovanými daty. Součástí praktické části této diplomové práce je také návrh a realizace demonstrační …více
Abstract:
This diploma thesis is intended analysis of the visualization systems for processing and analysis data from IQRF MESH networks. The main part of the final thesis is the preparation of a pilot project on selected visualization platform, including the integration of the subsystem for data processing, analysis and prediction. Part of the practical part of this thesis is also the desing and realization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2018
  • Vedoucí: Radovan Hájovský
  • Oponent: Roman Žárský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.