Bc. Radek Kašpar

Bakalářská práce

Otevřené vzdělávání v knihovnické praxi

Open education in library practice
Anotace:
Informační společnost, ve které dnes žijeme, nabízí rychlý přístup k velkému množství informací, které využíváme ve svých profesích, osobních životech a při studiu. Právě pro studijní a vzdělávací instituce je rychlý a bezproblémový tok kvalitních informací stěžejním faktorem, který je podporován jako jednou z mnoha metod například využíváním otevřených vzdělávacích zdrojů. Ve veřejných knihovnách …více
Abstract:
The information society we live in today offers quick access to the vast amount of information we use in our professions, our personal lives and our studies. It is for studying and educational institutions that the fast and smooth flow of quality information is a key factor that is supported, as one of many methods, for example, by using open educational resources. However, despite the goals set out …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Marek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Informační studia a knihovnictví / Informační studia a knihovnictví