Martin Veselý

Diplomová práce

Investiční projekty obce

Investment Projects of a Municipality
Anotace:
Diplomová práce se zabývá investičními projekty obce, které rozvíjejí území obce. Práce se dělí na pět částí, z nichž první je úvod a poslední část je závěr. Druhá – teoretická – část je zaměřena na obecní zřízení, hospodaření obcí a možnosti financování investičních projektů. Třetí část obsahuje různé metody, které se uplatňují při rozhodování o investiční činnosti v podmínkách veřejné správy. Čtvrtou …více
Abstract:
The diploma thesis discusses Investment Projects of s Municipality. The thesis consists of 5 main sections, the first part is introduction and the last part is conclusion. The second theoretical chapter focuses on the local municipality, its economic activities and ways of funding investment projects. The third chapter includes various techniques, which are used for decisions on investment projects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Veronika Dobiášová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa