Tereza Dehnerová

Bakalářská práce

Testování povrchové aktivity hyaluronanu sodného

Surface Activity Testing of Sodium Hyaluronate
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá hyaluronanem sodným s ohledem na jeho strukturu, vlastnosti a následné praktické aplikace nejen v kosmetice. Praktická část práce řeší problematiku chování hyaluronanu na fázových rozhraních. Je zde studován vliv procesních parametrů přípravy roztoků hyaluronanu sodného na změnu jeho povrchové aktivity. Studovanými procesními parametry byly způsob rozpouštění, teplota, teplotní …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with sodium hyaluronate with respect to its structure, properties and subsequent practical applications, not only in cosmetics. The practical part deals with hyaluronan behavior at the phase interfaces. The influence of processing parameters of the preparation of sodium hyaluronate solutions on the change of its surface activity has been studied. These studied processing parameters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Antonín Minařík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dehnerová, Tereza. Testování povrchové aktivity hyaluronanu sodného. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů

Práce na příbuzné téma