Bc. Kateřina Gregerová

Diplomová práce

Aktivní stárnutí očima generace 75+

Active ageing according to the generation 75+
Anotace:
Tématem diplomové práce je aktivní stárnutí v období vlastního stáří. Aktivní stárnutí je zkoumáno ze dvou hledisek – na jedné straně jako teoretický koncept se značným potenciálem zlepšit roli seniorů ve společnosti, na druhé straně jako žitá zkušenost konkrétních aktérů tohoto konceptu. Teoretická část práce tedy přináší analýzu geneze konceptu aktivního stárnutí, jeho vývoje a způsobů, jakými byl …více
Abstract:
The thesis in hand discusses the issue of active ageing in very-old age. The topic of active ageing is analyzed from two points of view: firstly as a promising theoretical concept having a great potential to positively influence the role of seniors in the society. The second point of view shows active ageing as the real vital experiences of the older people. Theoretical part thus analyzes genesis and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Andragogika