Bc. Petr Seidel

Bakalářská práce

Správní řízení a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v praxi ČR

Administrative procedures and hearing of offences against safety and fluent traffic flow on roads in the Czech Republic´s practice
Anotace:
V mé bakalářské práci jsem se zabýval problematikou správního řízení a projednáváním přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v praxi ČR. Bakalářská práce je rozvržena do dvou částí. První část se zabývá správním řízením v obecné části, vycházející zejména z legislativního předpisu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Druhá část bakalářské práce …více
Abstract:
In my bachelor work I employed oneself in problems of administrative procedures and hearing of offences against safety and fluent trafic flow on rouds in the Czech republic´s practice. Bachelor work have two parts. The first parts employes onself in administrative procedures in general section, coming up legislative act of number 500/2004 Sb., administrative order, in a word of later rules.. The sekond …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Milan Závurka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Seidel, Petr. Správní řízení a projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v praxi ČR. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2011 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika