Bc. Martina Medková

Diplomová práce

Diagnostika komunikačních kompetencí dětí předškolního věku

Diagnostic of preschool children communication skills
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vývoje řeči dětí předškolního věku. Je strukturována celkem do čtyř kapitol, přičemž první tři kapitoly tvoří část teoretickou a čtvrtá kapitola obsahuje výzkumný projekt. V první kapitole je popsán vývoj dítěte se zaměřením na specifika předškolního věku. Druhá kapitola je věnována vývoji řeči dítěte z hlediska ontogeneze a jednotlivých jazykových rovin. Třetí …více
Abstract:
Diploma thesis deals with preschool children speech development. It is divided into the four sections. First, second and third parts are theoretical. Fourth chapter is about experimental project. First chapter describes children evolution with preschool age specification sight. Second head focuses on the children speech evolution from the ontogenetic point of view and particular language levels. Third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta