Theses 

Diagnostika komunikačních kompetencí dětí předškolního věku – Bc. Martina Medková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Martina Medková

Diplomová práce

Diagnostika komunikačních kompetencí dětí předškolního věku

Diagnostic of preschool children communication skills

Anotace: Diplomová práce se zabývá problematikou vývoje řeči dětí předškolního věku. Je strukturována celkem do čtyř kapitol, přičemž první tři kapitoly tvoří část teoretickou a čtvrtá kapitola obsahuje výzkumný projekt. V první kapitole je popsán vývoj dítěte se zaměřením na specifika předškolního věku. Druhá kapitola je věnována vývoji řeči dítěte z hlediska ontogeneze a jednotlivých jazykových rovin. Třetí kapitola se soustřeďuje na narušenou komunikační schopnost, diagnostiku narušeného vývoje řeči a logopedickou diagnostiku. Praktická část práce se zaměřuje na diagnostiku komunikačních schopností u dětí předškolního věku. Podrobně zobrazuje výzkum, popisuje, jaké metody byly použity, a vyhodnocuje získané výsledky. Výzkumné šetření má charakter smíšeného výzkumu.

Abstract: Diploma thesis deals with preschool children speech development. It is divided into the four sections. First, second and third parts are theoretical. Fourth chapter is about experimental project. First chapter describes children evolution with preschool age specification sight. Second head focuses on the children speech evolution from the ontogenetic point of view and particular language levels. Third section is concentrated on disturbed communication ability, speech prevention, diagnosis and disturbed speech development. Practical part of the thesis focuses on diagnosis of preschool children communication abilities. It portrays research work, describes method used and analyses results. This experimental project is based on mixed character.

Klíčová slova: komunikační kompetence, předškolní věk, vývoj řeči, narušená komunikační schopnost, communication skills, preschool age, speech development, communication disorder

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 01:09, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz