Bc. Barbora Jílková

Diplomová práce

Život s roztroušenou sklerózou

Living with multiple sclerosis
Anotace:
Anotace Diplomová práce na téma Život s roztroušenou sklerózou se zabývá osobami, kterým byla diagnostikována roztroušená skleróza. Teoretická část práce je zaměřená na vymezení pojmů pohybového postižení v návaznosti na onemocnění mozku a míchy. Teoretická část se také zabývá popisem samotné nemoci roztroušená skleróza, edukaci jedinců s touto nemocí v systémech České republiky a jejich kvalitou života …více
Abstract:
Annotation The thesis on Life with Multiple Sclerosis deals with people who have been diagnosed with multiple sclerosis. The theoretical part of the thesis is aimed at defining the concepts of physical disability in the wake of diseases of the brain and spinal cord. The theoretical part also deals with the description of the disease itself multiple sclerosis, the education of individuals with this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta