Bc. Magdaléna Filáková

Diplomová práce

Violence and Gender in the Plays of Mark Ravenhill and Sarah Kane

Violence and Gender in the Plays of Mark Ravenhill and Sarah Kane
Anotace:
Diplomová práce „Násilí a gender ve hrách Marka Ravenhilla a Sarah Kane“ se zabývá problematikou násilí, jeho příčinami a pozicí mužů a žen ve vztahu k násilí. Práce bude analyzovat vybrané in-yer-face hry, konktrétně Shopping and Fucking, Handbag, a Some Explicit Polaroids od Marka Ravenhilla, Blasted a 4.48 Psychosis od Sarah Kane a zjišťovat, z jakého důvodu jejich postavy jednají násilně, jestli …více
Abstract:
Diploma thesis called “Violence and Gender in the Plays of Mark Ravenhill and Sarah Kane” deals with the topic of violence, its causes as well as with the position of men and women in terms of violence. The thesis thus aspires to find possible causes of propensity for violent and aggressive behaviour by analysing selected in-yer-face plays. Chosen passages from the plays are consequently confronted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta