Bc. Barbora Sládková

Bakalářská práce

The Power of Social Media in Regards to Rape Culture in the USA

The Power of Social Media in Regards to Rape Culture in the USA
Anotace:
Cílem této práce je prokázat, že kultura znásilnění je stále prominentní otázkou a snaží se analyzovat a porovnávat narativy o sociálních médiích a jaký dopad maj sociální média na kulturu znásilnění ve Spojených státech. První polovina práce se zaměřuje na teoretickou část toho, co kultura znásilnění je. Zaměřuje se na její historii, definici a sociální predispozice, které vytvářejí kulturu znásilnění …více
Abstract:
This work aims to prove that rape culture is still a prominent issue and tries to analyze and compare the social media narratives and the effects social media has on rape culture in the United States. The first half of the thesis focuses the theoretical part of what rape culture is. It focuses on its history, definition and the social predispositions which are what create rape culture in a society …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: Mgr. Jan Čapek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma