Veronika Vissková

Bakalářská práce

Aplikovaná tělesná výchova jako pojem v kinantropologii

Applied physical education as construct in the kinantropology
Anotace:
Tato práce je shrnutím prací všech studentů prvního ročníku Aplikované tělesné výchovy. Jejich práce spočívala ve sběru dat od náhodných respondentů formou dotazníku. Tyto dotazníky jsem obdržela a bylo nutné tyto dokumenty zpracovat a zjistit z nich vnímání terminologie ATV/APA a fenoménu jinakosti v dobovém kontexty (1999 - 2005)
Abstract:
This is summary of the work of all year students of Applied Physical Education. They collected the data from the casual respondents who filled the questionnaries. I have obtained them and it was necessary to process them and to find out the perception of the ATV/APA terminology and the phenomenon of difference in the period context (1999 - 2005)
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2009
  • Vedoucí: Hana Válková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.