Renáta Veselá

Bachelor's thesis

Změna rodinného chování obyvatel České republiky

Changes in family behavior of the population of the Czech Republic
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena zejména na analýzu demografických změn rodinného chování obyvatel České republiky v období 1945-2012. První část práce vymezuje základní pojmy, které jsou dále zkoumány, popisuje historický vývoj rodiny a rozděluje evropské rodiny z hlediska způsobu utváření a fungování na dva základní typy. Analytická část této práce graficky znázorňuje a popisuje trendy jednotlivých ukazatelů …more
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on the analysis of demographic changes in family behavior of the population of the Czech Republic in the period 1945-2012. The first part defines the basic terms, which are further explored, describes the historical development of the family and divides the European families into two basic types according to the method of formation and function. The analytical part …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2013
  • Supervisor: Jitka Langhamrová
  • Reader: Kornélia Cséfalvaiová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/68131