Theses 

Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz – Bc. Jan JIROTKA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics

Bc. Jan JIROTKA

Master's thesis

Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz

Design of Hybrid Drive for DMU

Anotácia: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby stávajícího motorového vozu s elektrickým přenosem výkonu na hybridní pohon. Jejím cílem je, pomocí simulace jízdy vlaku na skutečných tratích, navrhnout ideální typ akumulátorů energie a jejich kapacitu. Věnuje se také souvisejícím úpravám vozu, přínosu takové přestavby a návratnosti investice. Výsledkem by měl být energeticky úspornější a tišší motorový vůz vhodný pro nasazení na různých typech tratí.

Abstract: This master thesis is focused on the design of reconstruction of the existing diesel motor unit with electric power transmission to the hybrid drive. Its goal is to simulate train ride on the lines to design the ideal type of energy accumulator and their capacity. Also is related of modifications of the unit, benefits of the reconstruction and return of investment. The result should be more energy efficient and quieter railway vehicle suitable for use on different types of tracks.

Kľúčové slová: Hybridní pohon, motorový vůz, rekuperace, akumulátor energie

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
  • Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Janda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=58446 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

JIROTKA, Jan. Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 22:40, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz