Bc. Jan JIROTKA

Master's thesis

Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz

Design of Hybrid Drive for DMU
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na návrh přestavby stávajícího motorového vozu s elektrickým přenosem výkonu na hybridní pohon. Jejím cílem je, pomocí simulace jízdy vlaku na skutečných tratích, navrhnout ideální typ akumulátorů energie a jejich kapacitu. Věnuje se také souvisejícím úpravám vozu, přínosu takové přestavby a návratnosti investice. Výsledkem by měl být energeticky úspornější a …viac
Abstract:
This master thesis is focused on the design of reconstruction of the existing diesel motor unit with electric power transmission to the hybrid drive. Its goal is to simulate train ride on the lines to design the ideal type of energy accumulator and their capacity. Also is related of modifications of the unit, benefits of the reconstruction and return of investment. The result should be more energy …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Janda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JIROTKA, Jan. Rozvaha hybridního pohonu pro motorový vůz. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Master programme / odbor:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical Engineering in Transport and Automotive Electronics