Mgr. Martin Čech, DiS.

Bachelor's thesis

LIBRARY 2.0 - možnosti využití technologií Webu 2.0 pro zlepšení služeb knihovny

LIBRARY 2.0 - possibilities of using technologies of Web 2.0 for improving services of a library
Abstract:
Bakalářská práce „LIBRARY 2.0 – možnosti využití technologií Webu 2.0 pro zlepšení služeb knihovny“ pojednává o nových trendech, které jsou výsledkem aplikace nástrojů a služeb Webu 2.0 ve sféře knihoven. Práce se ve své úvodní části zaměřuje na základní vymezení a charakteristiku Webu 2.0. Účelem je pochopení jeho zákonitostí ve vztahu k modelu Library 2.0. Další část práce se již přímo věnuje samotnému …more
Abstract:
The thesis “LIBRARY 2.0 – possibilities of using technologies of Web 2.0 for improving services of a library” describes new trends, which are the result of application of tools and services of Web 2.0 in libraries. In its introduction it is focused on basic specification and characteristics of Web 2.0. Its purpose is to understand the pattern related to Library 2.0 model. Next part of the thesis describes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2008
  • Supervisor: Mgr. Silvie Kořínková Presová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta