Bc. Roman Šafář

Bakalářská práce

Nové pojetí dělby moci: Nebezpečí pro demokracii?

New Conception of Separation of Powers: The Danger for Democracy?
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je nové pojetí dělby moci, tedy jak je dělba moci chápána v souvislosti s volenými, ale především nevolenými orgány. Nevolené orgány vykonávají kontrolu nad orgány, jejichž členové do úřadu vzešli z voleb. V práci se budu zabývat termíny, jako jsou legitimita a kontrola exekutivy i legislativy nevolenými orgány, k čemuž využiji texty Pierra Rosanvallona a Franka Viberta. …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is New Conception of Separation of Powers. This is the way how is interpreted this conception in connection with the elected but especially the unelected authorities. The unelected authorities execute control of elected authorities. In this thesis I will use terms as legitimacy and control of executive and legislative power by the unelected authorities. I will draw …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Katalin Deák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie