Anna KOTZUROVÁ

Bachelor's thesis

Nářeční slovní zásoba spojená s tradiční materiální kulturou na Jablunkovsku

Dialectical Lexicon Associated with Traditional Material Culture in the Jablunkov region
Abstract:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá nářeční slovní zásobou spojenou s hmotnou kulturou na Jablunkovsku, přesněji s výrobou kožených doplňků ke goralskému kroji a s včelařstvím. Cílem práce bylo vytvořit slovníky, které by zahrnovaly nářeční slovní zásobu spojenou s uvedenými odvětvími. Teoretická část se věnuje vymezení regionu Těšínsko, jeho historickému vývoji a tamní jazykové situaci. Praktická …more
Abstract:
Presented bachelor thesis concerns dialectical lexicon associated with traditional material culture in the Jablunkov region, specifically with the manufacturing of the goral costume´s leather accessories and with the beekeeping. The aim of the thesis is to create dictionaries which would cover dialectical lexicon associated with branches mentioned above. Theoretical part deals with the specification …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 6. 2015
Accessible from:: 11. 6. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOTZUROVÁ, Anna. Nářeční slovní zásoba spojená s tradiční materiální kulturou na Jablunkovsku. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / -Cj-Zsv Bc

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.