Lucia Strýčková

Bakalářská práce

Externá komunikácia vybraného bankového subjektu

External communication selected bank
Abstract:
Lucia Strýčková, External communication selected bank. Thesis. Bankovní institut vysoká škola Praha. Department of Law and Social Sciences. Legal administration in the business. Tutor: PhDr. Eva Živčicová, PhD. The work is divided into five chapters, which are further subdivided into subsections. As communication is an essential part of human life, so the internal and external communication is important …více
Abstract:
Lucia Strýčková, Externá komunikácia vybraného bankového subjektu. Bakalárska práca. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra práva a spoločenských vied. Právna administratíva v podnikateľskej sfére. Vedúca bakalárskej práce: PhDr. Eva Živčicová, PhD. Práca sa člení na päť kapitol, ktoré sa ďalej členia na podkapitoly. Tak ako je komunikácia nevyhnutnou súčasťou života človeka, tak je interná …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Eva Živčicová
  • Oponent: Ing. Stanislava Labancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře