Šárka HARDEGGEROVÁ

Diplomová práce

Analýza příčin krizové situace ve vybrané firmě pomocí finanční analýzy

Analysis of the causes for the crisis situation in my choosen firm according to the financial analysis
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Analýza příčin krizové situace ve vybrané firmě pomocí finanční analýzy," se zabývá identifikací znaků jednotlivých fází krize pomocí elementárních základních metod finanční analýzy, z pohledu externího hodnotitele. Vybrané metody jsou aplikovány na společnosti Měď Povrly, a. s., kdy tento podnik za období 2006 až 2010 zaznamenává závažné problémy. Na základě analýzy a následného …více
Abstract:
Thesis of my diploma work "Analysis of reasons of the Crisis management in a selected company with financial analysis," deals with identification of selected characteristics of each phase of the crisis using elemtary methods of financial analysis. Selected methods are applied in company Měď Povrly, a.s., because of finacial problems during the years 2006-2010. Based on this analysis the following conclusinons …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Fidrmuc

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HARDEGGEROVÁ, Šárka. Analýza příčin krizové situace ve vybrané firmě pomocí finanční analýzy. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická