Martin Hunal

Diplomová práce

Kvalitativní studie tvorby strategie ve sportovní organizaci

A Qualitative Study of Strategy Creation in a Sports Organization
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice tvorby strategie a průběhu strategického plánovacího cyklu ve sportovních organizacích. Účelem práce je přinést kvalitativní studii toho, jak manažeři v hokejbalovém klubu SK Suchdol nad Lužnicí pracují se strategií v rámci celého strategického plánovacího cyklu. Cílem práce je poukázat na rozdílnosti mezi teorií a praxí a vymezit doporučení pro zlepšení efektivnosti …více
Abstract:
The master's thesis deals with the issue of the strategy-making process and the development of the strategic planning cycle in sports organizations. The purpose of this thesis is to provide a qualitative study of how managers of the hockeyball club SK Suchdol nad Lužnicí are working with the strategy within the whole strategic planning cycle. The aim of this thesis is to point out the differences between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: Stanislav Tripes
  • Oponent: Pavel Král

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49643