Ing. Iva PONÍŽILOVÁ

Doctoral thesis

Analýza vlivu časoprostorového rozložení srážek na odtok z povodí s využitím GIT a matematických modelů

Analysis of the influence of the space-time distribution of rainfall-rounoff using GIT and mathematical models
Anotácia:
Tato disertační práce je zaměřena na komparaci hydrologických srážko-odtokových modelů AquaLog a HYDROG používaných v rámci hydrologické prognózy ČHMÚ s modely HEC-HMS a MIKE SHE. Jednotlivé modely budou aplikovány na základě řešené problematiky srážko-odtokového procesu v povodí. Zájmová lokalita, povodí Ploučnice byla zvolena s ohledem na specifické podmínky v povodí. Povodí Ploučnice je do značné …viac
Abstract:
This dissertation focuses on comparing AquaLog and HYDROG hydrological rainfall-runoff models used within CHMI hydrological forecasting with HEC-HMS and MIKE SHE models. Individual models will be applied based on the solved problems of the rainfall-runoff process in the catchment area. The locality of interest that is the catchment area of the Ploučnice River, has been chosen with regard to specific …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 10. 2016
  • Vedúci: doc. RNDr. Jan Unucka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PONÍŽILOVÁ, Iva. Analýza vlivu časoprostorového rozložení srážek na odtok z povodí s využitím GIT a matematických modelů. Ostrava, 2016. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta