Bc. Karolína Jurková

Bakalářská práce

Návrh snímací cívky nukleární magnetické rezonance

Design of NMR sensing coil
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem snímací cívky do nukleární magnetické rezonance. V práci je rozebrán fyzikální a medicínský pohled na magnetickou rezonanci a druhy cívek pro snímání obrazu. Návrh je vytvářen pro experimentální měření na pracovišti IKEM v Praze. Cívka byla úspěšně navržena a zkonstruována tak, aby odpovídala požadavkům pro užití v oblasti klinické a experimentální medicíny.
Abstract:
This bachelor thesis deals with design of sensing coil for nuclear magnetic resonance. Id describes the physical and medical view on MRI and types of coils imaging. The proposal is created for the next experimental measurement for Institute for Clinical and Experimental Medicine (IKEM) in Prague. The coil was succesfully designed and constucted to reflext requirements for use in clinical and experimental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Novák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurková, Karolína. Návrh snímací cívky nukleární magnetické rezonance. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ústav zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ústav zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN