Bc. Jaroslav Pavela

Master's thesis

Systém odměňování a motivace zaměstnanců Armády České republiky

Remuneration and motivation system for employees of the Army of the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se věnuje oblasti motivace a odměňování v resortu Armády České republiky. Cílem práce je zhodnotit spokojenost vojáků z povolání se systémem motivace a odměňování u 71. mechanizovaného praporu. Teoretická část páce vysvětluje pojem motivace od základních pojmů přes motivační teorie až po samotné motivační nástroje. Následuje popis systému motivace a odměn u vojáků z povolání. V praktické …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the area of motivation and remuneration in the department of the Army of the Czech Republic. The aim of the thesis is to evaluate the satisfaction of professional soldiers with the system of motivation and reward for the 71st Mechanized Battalion. The theoretical part explains the concept of motivation from basic concepts through motivational theories to motivational tools …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / field:
Economics and Management / Business Economics and Management