Bc. Jaroslav Pavela

Master's thesis

Systém odměňování a motivace zaměstnanců Armády České republiky

Remuneration and motivation system for employees of the Army of the Czech Republic
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje oblasti motivace a odměňování v resortu Armády České republiky. Cílem práce je zhodnotit spokojenost vojáků z povolání se systémem motivace a odměňování u 71. mechanizovaného praporu. Teoretická část páce vysvětluje pojem motivace od základních pojmů přes motivační teorie až po samotné motivační nástroje. Následuje popis systému motivace a odměn u vojáků z povolání. V praktické …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the area of motivation and remuneration in the department of the Army of the Czech Republic. The aim of the thesis is to evaluate the satisfaction of professional soldiers with the system of motivation and reward for the 71st Mechanized Battalion. The theoretical part explains the concept of motivation from basic concepts through motivational theories to motivational tools …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/xta9f/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2020
  • Vedúci: Ing. Lucie Meixnerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Silesian University in Opava

School of Business Administration in Karvina

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Economics and Management