David GORSCHENEK

Bachelor's thesis

Pozornost řidiče : sluchová a vizuální stimulace (ERP experiment)

Driver's attention : audio and visual stimulation (ERP experiment)
Abstract:
Pozornost řidiče je velmi důležitá při řízení. Mnoho nehod se událo kvůli nepozornosti řidiče. V budoucnu bude nezbytné monitorovat řidičovu pozornost při řízení. Účel mé práce je vytvořit velmi nudnou trať tak, aby se řidič během řízení unavil. Trať je použita a následně pozměněna ze hry World Racing 2. Během řízení je měřena latence vrcholu P300 mozkové vlny. Je to pozitivní mozková vlna, která má …viac
Abstract:
Driver's attention is very important while driving. A lot of accidents have happened because of driver's inattention. It is going to be necessary to monitor driver's attention while driving in the future. The purpose of my study is to build a very boring track, on which the driver drives. The track needs to be very boring to get the driver tired. The track is used and consequently modified from the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011
Identifikátor: 43596

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Roman Mouček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GORSCHENEK, David. Pozornost řidiče : sluchová a vizuální stimulace (ERP experiment). Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd