Kateřina Fialová

Bakalářská práce

Tvorba ceny dokumentární fotografie na trhu umění v České republice po roce 2000

Pricing of documentary photography on the art market in the Czech Republic after the year 2000
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá teoretické přístupy k tvorbě ceny dokumentárních fotografií a faktory, jež ovlivňují výši její ceny. Cílem práce je ověřit teoretické poznatky v prostředí českého trhu s uměním. V první části práce je vymezena ekonomická teorie cenotvorby, přístupy k tvorbě cen na primárním a sekundárním trhu a faktory, které dle odborné literatury mají vliv na výši ceny. Následně jsou teoretické …více
Abstract:
This bachelor’s thesis focuses on theoretical approaches to the pricing of documentary photography and factors affecting its price levels. The aim of this work is to verify theoretical knowledge through the Czech art market. The first part of the work defines an economic theory of pricing, approaches to pricing in the primary and the secondary market and factors that, according to the literature, have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2020
  • Vedoucí: Barbara Hucková
  • Oponent: Marek Prokůpek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80470