Mgr. Kristýna Marsová

Bakalářská práce

Teorie mysli v předškolním věku: role mateřské školy

The theory of mind in pre-school age: The role of the kindergarten
Anotace:
Tato práce se zabývá vztahem mezi inovativností navštěvované mateřské školy a úrovní teorie mysli. Vzorek tvořilo 41 šestiletých dětí, které navštěvovaly mateřskou školu klasifikovanou jako konzervativní (25) a jako inovativní (16). Děti byly testovány dvěma zahraničními metodami testujícími různé oblasti teorie mysli a 4 subtesty z Wechslerovy inteligenční škály pro děti. K ověření hypotéz byly použity …více
Abstract:
This elaboration deals with the relationship between innovativeness of attended kindergarten and level of theory of mind in preschool children. The sample consisted of 41 six year old children who attended kindergarten classified as conservative (25) and as innovative (16). The children were tested by two foreign methods which explored various areas of theory of mind and by 4 subtests of the Wechsler …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zuzana Wirtz

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií