Tomáš HAJNÝ

Bakalářská práce

Svařování kovů a zkoušení svárů podle nových norem ISO, EN a na ně navazujících ČSN

Metal welding and weld testing according to new norms ISO, EN and consequential ČSN
Anotace:
Práce se zabývá způsoby spojování materiálů pomocí svařování. V úvodní části se bakalářská práce zabývá historií tohoto oboru. Dále následují normy a předpisy ISO, EN a ČSN pro svařování. Další část popisuje metody svařování a zkoušky svarů. V poslední části se bakalářská práce zaměří na všeobecnou technologii svařování. Cílem bakalářské práce je vytvořit učební text a stručně přiblížit studentům, …více
Abstract:
Work considers kind of materials joining via welding. At the begining the bachelor work considers history of this branch. Then there are norms and regulations ISO, EN and CSN for welding. Next part describes welding methods and weld tests. The last part is focused on common technology of welding. Ambition of this bachelor work is to create learning text and briefly show to the students, which are the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2010
Zveřejnit od: 15. 1. 2010
Identifikátor: 13899

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 4. 2. 2010
 • Vedoucí: PaedDr. Bedřich Veselý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAJNÝ, Tomáš. Svařování kovů a zkoušení svárů podle nových norem ISO, EN a na ně navazujících ČSN. Č. Bud., 2010. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 01. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 1. 2010 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses v4kzog v4kzog/2
3. 5. 2010
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
3. 5. 2010
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.