Bc. Michal Šatra

Diplomová práce

Opatření k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti

Measures against Money Laundering
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou legalizace výnosů z trestné činnosti, jednotlivými rysy, fázemi praní špinavých peněz a zdroji původu těchto prostředků. Praní špinavých peněz je proces, který mění identitu nelegálně a nezákonně nabytých peněžních prostředků tak, že to vyvolává dojem, že pocházejí z legálních zdrojů. Ve své práci se dále věnuji vývoji a právní úpravě v oblasti praní …více
Abstract:
In my diploma thesis I focus on questions and problems of money laundering and it’ stages, features and sources of it’s origin. Money laundering is very complicated procedure, which changes the original identity of unlawfully and illegally dirty money. It could evoke impresion that dirty money were covered lawfull. I devote my thesis to the legal regulation development in the regional and international …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD.
  • Oponent: Ing. Marcela Soldánová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS