Ing. Ondřej Klíma

Diplomová práce

Pracovní prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě ve firmě EMIT-CZ, s. r. o.

Working environment and safety of work at protected workplace in EMIT-CZ social company s. r. o
Anotace:
Diplomová práce nazvaná „Pracovní prostředí a bezpečnost práce na chráněném pracovním místě ve firmě EMIT-CZ sociální podnik, s. r. o., pojednává o problematice zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. Veledůležitou součástí podnikání na chráněném trhu práce je dodržování zákona o zaměstnanost číslo 435/2004 Sb. Z toho důvodu je v teoretické a následně v praktické části práce analýza a ověření tohoto …více
Abstract:
The thesis entitled "Working environment and safety of work at protected workplace in EMIT-CZ social company s. r. o." deals with problematics of employers on the protected labour market. Very important part of doing business on the protected labour market is to be compliant with employment law number 435/2004 Sb. There is analysis and verification of the employment law's paragraphs that business must …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zach, Ph.D.
  • Oponent: Petr Trávníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání