Bc. Adam JAVORČÁK

Master's thesis

Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu

Traffic and noise situation of municipalities Roudnice nad Labem and Vědomice after the bypass road construction
Abstract:
Tématem diplomové práce je zhodnocení dopravně-geografické a hlukové situace po dostavbě plánovaného obchvatu oblasti vymezené obcemi Vědomice a Roudnice nad Labem. Po úvodní teoretické části, věnované fyzikálním vlastnostem hluku, jeho dopadům na lidské zdraví a chování ve volné krajině, bude zhodnocena současná situace a dopravně-geografická specifika dané oblasti. Po metodické části práce, která …more
Abstract:
The subject of this thesis is evaluation of the transportation, geographical and noise aspects of the situation which would result from the planned construction of a road bypass in the area of towns Vědomice and Roudnice nad Labem. The first part is dedicated to the physical properties of noise, its effects on human health and its behaviour in open landscapes. It is followed by the evaluation of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Pavel Raška

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JAVORČÁK, Adam. Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta