Bc. Adam JAVORČÁK

Master's thesis

Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu

Traffic and noise situation of municipalities Roudnice nad Labem and Vědomice after the bypass road construction
Anotácia:
Tématem diplomové práce je zhodnocení dopravně-geografické a hlukové situace po dostavbě plánovaného obchvatu oblasti vymezené obcemi Vědomice a Roudnice nad Labem. Po úvodní teoretické části, věnované fyzikálním vlastnostem hluku, jeho dopadům na lidské zdraví a chování ve volné krajině, bude zhodnocena současná situace a dopravně-geografická specifika dané oblasti. Po metodické části práce, která …viac
Abstract:
The subject of this thesis is evaluation of the transportation, geographical and noise aspects of the situation which would result from the planned construction of a road bypass in the area of towns Vědomice and Roudnice nad Labem. The first part is dedicated to the physical properties of noise, its effects on human health and its behaviour in open landscapes. It is followed by the evaluation of the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Pavel Raška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAVORČÁK, Adam. Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Geography / Geography