Mgr. Monika Ambrová

Diplomová práce

Digitálne technológie ako prostriedok komunikácie v organizácii

Digital technologies as a form of communication in the organization
Abstract:
Thesis aims to identify the organizational culture in relation with the effective communication support applying the digital technologies. Effective work with information represents the competitive advantage these days. Modern types of organizations showing the signs of Learning or Knowledge organization apply close relation to such support of communication. We define the most important instruments …více
Abstract:
Cieľom predkladanej diplomovej práce je identifikácia vzťahu organizačnej kultúry vo vzťahu k podpore efektívnej komunikácie prostredníctvom digitálnych technológií. Efektívna práca s informáciami predstavuje v dnešnej dobe konkurenčnú výhodu. Blízky vzťah k takejto podpore komunikácií majú práve moderné typy organizácií, ktoré vykazujú znaky Učiacej sa alebo Znalostnej organizácie. Zo základných teoretických …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje