Mgr. Kristýna Machová

Bakalářská práce

Asistovaný kontakt dítěte v pěstounské péči s jeho biologickou rodinou

The contact between a child in foster care and its biological family supervised by social worker
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o kontaktu dítěte v pěstounské péči se členy své biologické rodiny, konkrétně o kontaktu asistovaném. Asistovaný kontakt je zprostředkováván speciálně proškolenou osobou, například sociálním pracovníkem, která je nestranná a jejímž úkolem je nastavit podmínky kontaktu tak, aby bylo dítěti zajištěno bezpečí a aby byl kontakt v zájmu dítěte. Konkrétně je cílem práce zjistit …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the contact between a child in foster care and its biological family members, namely I deal with the assisted contact. This contact is supervised by a specially trained person such a social worker who is impartial and whose role is to set the conditions of the contact so that a child was to ensure the safety and child´s interest. Specifically, the aim of the thesis is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jaklová Střihavková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií