Tomáš KUBÍK

Bakalářská práce

Stanovení nákladové funkce v podniku a možnosti její aplikace

Determination of the cost function in a company and its possibile applications
Anotace:
Tato bakalářská práce je orientována na klasifikaci nákladů v podniku a popisuje vhodné metody pro stanovení nákladové funkce. Teoretická část této bakalářské práce se zabývá finančním a manažerským pojetím nákladů a rozdíly mezi nimi. Jsou zde zachyceny způsoby evidence nákladů a různé přístupy klasifikace nákladů. V této části jsou dále vysvětleny principy metod stanovení nákladových funkcí. Praktická …více
Abstract:
This bachelor thesis is oriented primarily on the classification of costs in a company and the de-scription of suitable methods for construction of the cost function. The theoretical part of the thesis describes financial and managerial concept of costs and the difference between them. Possibilities of the records of costs and different approaches to distribution of the costs are dealt with here. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Martina Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBÍK, Tomáš. Stanovení nákladové funkce v podniku a možnosti její aplikace. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 15. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses v521z5 v521z5/2
18. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
18. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.