Lada VAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Komparace obsahu kondičního a herního tréninku v letním a zimním přípravném období v oddílu házené žen HC Plzeň

Comparation of the content of constitutional and game training in summer and winter preparation period in women´s handball section HC Plzeň
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, kde je uvedena charakteristika házené, základní pravidla házené, sportovní trénink a jeho etapy a fáze. Dále obsahuje praktickou část, kde jsou popsány struktury tréninkových jednotek v letním a zimním přípravném období a následná komparace z hlediska herního a kondičního tréninku.
Abstract:
The bachelor thesis contains the theoretical part, where the characteristics of handball, basic rules of handball, sports training and its stages and stages are presented. It also contains a practical part describing the training units' structures in the summer and winter preparatory period and the subsequent comparison in terms of gaming and fitness training.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŇKOVÁ, Lada. Komparace obsahu kondičního a herního tréninku v letním a zimním přípravném období v oddílu házené žen HC Plzeň. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport