Bc. Ludmila Terezie Cinerová

Bakalářská práce

La coexistence de l’islam et de l’Eglise catholique en France contemporaine : leur présence dans la société française et le dialogue

The coexistence of Islam and Catholic Church in France contemporary: their presence in the french society and a dialog
Abstract:
The aim of this bachelor’s thesis is to describe the actual coexistence of two world religions in France – Islam and the Catholic Church. The text is divided into three parts. The first part deals with the history of both of the religions. Next part deals with religious institutions and religious legislation especially the laicism. Further it describes problems and disagreements which stand between …více
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popsat aktuální situaci koexistence dvou světových náboženství ve Francii – islámu a katolické církve. Práce je členěna do tří částí. První část se zabývá dějinami obou náboženství ve Francii. Následující část se věnuje jejich institucím a legislativě, která se jich týká, zvláště laicismu. Dále popisuje problémy a neshody, které panují mezi zmiňovanými náboženstvími a společností …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Vurm, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Francouzský jazyk a literatura