Hanna Hayova

Bachelor's thesis

Návrh na vylepšení komunikační strategie spol. Starbucks

Suggestion for Starbucks Coffee Company´s communication strategy improvement
Anotácia:
Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza komunikační strategie americké společností Starbucks Coffee, která působí na českém trhu již osm let. V teoretické části se zaměřím na jednotlivé druhy komerčních komunikací, zmíním o značce, vysvětlím jsem, co se skrývá pod pojmy image, identita značky a povědomí o značce a následně se zaměřím na dotazování jako metodu výzkumu trhu. Aplikační část bude …viac
Abstract:
The main aim of my thesis is to analyze the communication strategy of the American company Starbucks Coffee, which has already been operating on the Czech market for eight years. The theoretical part will focus on the different types of commercial communications, the concept of brand will be mentioned along with explaining what image, brand identity and brand awareness mean, while concentrating on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: Milan Postler
  • Oponent: Přemysl Průša

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49884

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod

Práce na příbuzné téma