Bc. Markéta Šebestová

Bakalářská práce

Changing Perception of Female Sexuality in American Society: Revolt against Victorian Values

Changing Perception of Female Sexuality in American Society: Revolt against Victorian Values
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá sociálně vykonstruovaným konceptem ženské sexuality, a to především z pohledu viktoriánské společnosti devatenáctého století. Práce dokazuje, že postavení žen v patriarchální společnosti úzce souviselo s jejich sexualitou, na kterou se pohled během několika let zásadně změnil. V první části se bakalářská práce věnuje tzv. viktoriánskému morálnímu kodexu a jeho dopadu …více
Abstract:
The thesis deals with the socially constructed concept of female sexuality in the nineteenth-century Victorian society. This work proves that social status of women in the patriarchal society was closely related to their sexuality, and it is also argued that the Victorian view on female sexuality was fundamentally changing in the course of several decades. The first part of the thesis focuses on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Velid Beganović
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.