Bc. Markéta Šebestová

Bachelor's thesis

Changing Perception of Female Sexuality in American Society: Revolt against Victorian Values

Changing Perception of Female Sexuality in American Society: Revolt against Victorian Values
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá sociálně vykonstruovaným konceptem ženské sexuality, a to především z pohledu viktoriánské společnosti devatenáctého století. Práce dokazuje, že postavení žen v patriarchální společnosti úzce souviselo s jejich sexualitou, na kterou se pohled během několika let zásadně změnil. V první části se bakalářská práce věnuje tzv. viktoriánskému morálnímu kodexu a jeho dopadu …more
Abstract:
The thesis deals with the socially constructed concept of female sexuality in the nineteenth-century Victorian society. This work proves that social status of women in the patriarchal society was closely related to their sexuality, and it is also argued that the Victorian view on female sexuality was fundamentally changing in the course of several decades. The first part of the thesis focuses on the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Velid Beganović
  • Reader: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.