Bc. Vladimír KABRT

Diplomová práce

Didaktická hra ve výuce fyziky na ZŠ

Didactic game in the physics classes at grammar school
Anotace:
Předložená diplomová práce se zabývá problematikou využití didaktických her ve výuce fyziky na základních školách. V úvodních kapitolách jsou uvedeny základní poznatky týkající se teorie didaktické hry a jejího vztahu k výchově a vzdělávání. Praktická část obsahuje návrh metodiky výuky didaktických her a způsoby aplikace didaktických her do vyučování fyziky na ZŠ. Následuje vyhodnocení vlastního průzkumu …více
Abstract:
The presented thesis engages in the problems of application of didactic games during the physics classes at grammar schools. In the introductory chapters I present basic information concerning the theory of didactic game and its relation to upbringing and education. The practical part contains a draft of the methods of didactic games tuition and also different ways of application of didactic games …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Josef Kepka, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABRT, Vladimír. Didaktická hra ve výuce fyziky na ZŠ. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/