Bc. Diana Šťastná

Bakalářská práce

Problematika "normal weight obesity"

The issue of "normal weight obesity"
Anotace:
Bakalářská práce shrnuje současné poznatky o problematice normal weight obesity (NWO). V teoretické části jsou definována kritéria pro stanovení diagnózy NWO a uvedena prevalence NWO v jednotlivých státech. Práce se zabývá faktory vzniku NWO a zdravotními riziky, která mohou být s NWO spojená. V praktické části je zjišťována prevalence NWO ve vysokoškolské populaci. Pomocí kazuistik u dvou studentů …více
Abstract:
The bachelor thesis summarizes current knowledge about the issue of normal weight obesity (NWO). The theoretical part defines the criteria for determining the diagnosis of NWO and shows the NWO prevalence in some selected states. The thesis analyses the factors of origin NWO and the health risks that may be associated with NWO. The practical part investigates the prevalence of NWO in the university …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martin Forejt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta