Bc. Petra Malá

Bakalářská práce

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a realizace nemovitého majetku státu

The Office of Government Representation in Property Affairs and Realization of State Real Property
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a realizace nemovitého majetku státu“ je pojednat o vzniku a postavení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), o jeho organizační struktuře a územní působnosti a o jeho hlavních úkolech, pro jejichž plnění byl zřízen. Jako hlavní cíl práce jsem si zvolila otázku realizace nemovitého majetku státu, se …více
Abstract:
The aim of my bachelor´s thesis concerning „The Office of Government Representation in Property Affairs and Realization of State Real Property“ is to exposit about the foundation and status of The Office of Government Representation in Property Affairs (ÚZSVM)), about his organizational structure, territorial scope and its main tasks it was established for. The main goal of this thesis was to explore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta