Theses 

Konflikt o veřejný prostor – Bc. Adam Vřeský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Adam Vřeský

Bakalářská práce

Konflikt o veřejný prostor

Conflicts about public space

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konfliktu o veřejný prostor. Cílem této práce je na základě analýzy zahraniční literatury zjistit, proč je konflikt tak úzce spojen s veřejným prostorem a jakými možnými perspektivami nahlíží na konflikt ve veřejném prostoru různý zahraniční autoři ve svých případových studiích. Naše práce se zaměřuje především na konflikt spojený s využíváním veřejného prostoru, jako místa protestu. Soustředíme se také na témata reprezentace, exkluze a marginalizace, které jsou s těmito konflikty spojena. Představíme Hnutí Occupy, jako aktuální příklad konfliktu o veřejný prostor. Na jeho českou podobu-Occupy Prague aplikujeme získané teoretické poznatky.

Abstract: This bachelor thesis deals with conflict over public space. The main aim of this work is analyze foreign literature to find out why is conflict so closely connected with public space and what possible perspectives are represented by various authors in their case studies. This work is focuses on conflict connected with using public space as a place for protest. We focus also on issues of representation, exclusion and marginalization which are frequently linked with these conflicts. We Introduce Occupy movement, which represents an actual example of the conflict about public space. On his czech branch-Occupy Prague, we apply our theoretical findings.

Klíčová slova: veřejný prostor, konflikt, hnutí occupy, occupy prague, occupy klárov, právo na město public space, conflict, occupy movement, right to the city

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Staveník

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 02:48, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz