Bc. Adam Vřeský

Bakalářská práce

Konflikt o veřejný prostor

Conflicts about public space
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou konfliktu o veřejný prostor. Cílem této práce je na základě analýzy zahraniční literatury zjistit, proč je konflikt tak úzce spojen s veřejným prostorem a jakými možnými perspektivami nahlíží na konflikt ve veřejném prostoru různý zahraniční autoři ve svých případových studiích. Naše práce se zaměřuje především na konflikt spojený s využíváním veřejného …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with conflict over public space. The main aim of this work is analyze foreign literature to find out why is conflict so closely connected with public space and what possible perspectives are represented by various authors in their case studies. This work is focuses on conflict connected with using public space as a place for protest. We focus also on issues of representation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Adam Staveník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie