Veronika Svitáková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Profesní orientace absolventů CARITAS- VOŠs Olomouc oboru Sociální a humanitární práce

Anotace:
Tato práce si klade za cíl v první řadě zmapovat významné faktory, které mohly ovlivnit absolventy CARITAS-VOŠs Olomouc oboru Sociální a humanitární práce v tom, že se rozhodli nepokračovat profesně v oblasti humanitární pomoci a rozvojové spolupráce. Dále se v této práci snažím nalézt odpověď na to, které z faktorů absolventy nejvíce při volbě budoucí profese ovlivnily, a zaznamenat i možné překážky …více
Abstract:
The aim of this graduate thesis is to map important factors that could influence the graduates of CARITAS- College of Social Work Olomouc of Social and humanitarian work in decision not to continue as a humanitarian worker in humanitarian assistance and development cooperation. In this thesis I also try to find out the most influenced factors as well as possible obstacles that prevented them from working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Květoslava Princová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Bělocká, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc