Ing. Blanka Novotná

Bakalářská práce

Daňové příjmy místních rozpočtů v ČR

Tax Revenues of Local Budgets in the Czech Republic
Anotace:
Obsahem práce jsou daňové příjmy místních rozpočtů. V teoretické části jsou charakterizovány jednotlivé daňové příjmy. Práce se zabývá především vývojem zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Sleduje změny daňových zákonů, na kterých jsou přímo závislé výnosy daní, které plynou do státního rozpočtu a s tím související …více
Abstract:
The content of this thesis is tax revenues of local budgets. The theoretical part characterizes individual tax revenues. The thesis deals namely with the development of Act No. 243/2000 Coll., on Budgetary Allocation of Revenues of Certain Taxes to Territorial Self-Governing Units and Some State Funds. It monitors amendments to tax laws, which affect directly the tax revenues flowing into the State …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Sviták
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa