Theses 

Negativní dopady marketingu pohledem marketérů – Bc. Martin Kostlán

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Martin Kostlán

Bakalářská práce

Negativní dopady marketingu pohledem marketérů

The negative effects of marketing marketers looking

Anotace: Cílem této práce bylo zjistit negativní dopady marketingu ve vybrané společnosti. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky z nezamýšlených důsledků, nekalých praktik a etického chování v marketingu. V praktické části práce byly na základě empirického šetření negativní dopady interpretovány a pro jejich eliminaci bylo navrženo několik řešení.

Abstract: The aim of this work was to investigate the negative effects of marketing in selected companies. In the first part of the work are introduced the theoretical knowledge of the unintended consequences of unfair practices and ethical behavior in marketing. In the practical part of the work has been based on an empirical survey of negative and interpreted for their elimination was proposed several solutions.

Klíčová slova: Marketing, negativní dopady, nezamýšlené důsledky, etika, společenská zodpovědnost Marketing, negative impacts, unintended consequences, ethics, social responsibility

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:39, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz