David KINDL

Bakalářská práce

Domácí násilí na mužích z pohledu studentů Sociální politiky a sociální práce na FSE UJEP

Domestic violence against men from the perspective of social work students at FSE UJEP
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na fenomén domácího násilí. Konkrétně se zabývá domácím násilím na mužích. První část práce pojednává o domácím násilí obecně, což znamená definice domácího násilí podle několika autorů, také popisuje jednotlivé formy domácího násilí, znaky domácího násilí, důsledky domácího násilí a cyklus domácího násilí. Další část je zaměřena na aktéry domácího násilí, konkrétně …více
Abstract:
This bachelor work focuses on the phenomenon of domestic violence. Specifically deals with domestic violence against men. The first part deals with domestic violence in general, which means the definition of domestic violence, according to several authors, also describes various forms of domestic violence, the signs of domestic violence and the consequences of domestic violence and the cycle of domestic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KINDL, David. Domácí násilí na mužích z pohledu studentů Sociální politiky a sociální práce na FSE UJEP. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická